Nazwa projektu: Bloki Zygmuntowska

Lokalizacja: Mielec

Rok opracowania: 2007

Informacje:

Zespół budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi