Nazwa projektu: Brammer Poznań – budynek biurowy
Lokalizacja: Brammer o./Poznań
Rok opracowania: 2014
Powierzchnia: 450m2
Informacje: 
Budowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną